{jcomments on}Znajomość setek ćwiczeń i atrakcyjność form prowadzenia zajęć nie zastąpią braku podstaw wiedzy o treningu jako procesie i jego zasadach (A. Pac-Pomarnacki, „Sport Wyczynowy” 1-3, 2008). Materiał uzyskano od Piotra Wiśnika.

 

 

Szkolenie w piłce nożnej jest to długotrwały złożony proces, mający na celu przygotowanie zawodnika do sprawnego działania w warunkach współczesnej gry na poziomie wyczynowym. Trener powinien być świadomym, że organizm człowieka musi być postrzegany, jako jednorodny układ wielu czynników psychicznych i fizycznych.

 

Jeśli chcemy coś znaczyć w europejskiej piłce, to najwyższy czas aby zacząć stosować metody szkolenia (treningu) z punktu widzenia współczesnej wiedzy w tym zakresie. Treść szkolenia (treningu) powinna odpowiadać wymogom współczesnej gry wyczynowej.

 

6 wniosków po obserwacji gry polskiej reprezentacji podczas EURO 2008 Poniżej przedstawiono 6 podstawowych wniosków, które nasunęły się po występie polskiej drużyny na EURO 2008. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

 1. Grę reprezentacji Polski podczas turnieju EURO 2008 cechował wąski repertuar zagrań.
 2. Duże zróżnicowanie skuteczności gry w defensywie i ofensywie gracz poszczególnych formacji świadczy o jednostronnym działaniu (wąska specjalizacja działań).
 3. Jednostronność działania graczy mogła w znacznym stopniu wpłynąć na rezultaty spotkań.
 4. Realizacja celów gry odbywała się przy niskiej aktywności ruchowej.
 5. Niski poziom zależności pomiędzy aktywnością ruchową a skutecznością działań świadczy, że cele gry były realizowane w sposób podświadomy.
 6. Racjonalną, skuteczną i efektywną grę zawodników może zapewnić tylko przygotowanie kompleksowe (Duda S.W. 2008).

 

Proces szkolenia Już od samego początku procesu szkolenia trening musi zawierać specyficzne elementy gry. Należy:

 

 • spójnie,
 • jednocześnie,
 • systematycznie i
 • w sposób przemyślany

 

dążyć do rozwoju wszystkich czynników, które decydują o jakości gry.

 

Już w początkowej fazie szkolenia (do 10 lat) należy mieć pewność, że zdolności motoryczne i psychiczne są kształtowane jednocześnie, ponieważ bardzo często przyczyna niskiej skuteczności działania w grze tkwi w kombinacji wielu czynników.

 

Przykład

 

Niecelny strzał do bramki może być bardzo dobrym uderzeniem z punktu widzenia biomechaniki. Jednak pomimo bardzo dobrej jakości uderzenia nie padła bramka w „100%” sytuacji meczowej. Wynika z tego, że błąd nie tkwi w technice wykonania, ale w jej zastosowaniu w danej sytuacji. Dlatego zarówno w przypadku złej techniki, jak i braku zdolności do zastosowania optymalnego rozwiązania w danej sytuacji meczowej, mamy do czynienia z tym samym skutkiem.  

 

Długofalowy proces rozwoju zawodnika

 

Nauczanie oraz kolejne etapy procesu szkoleniowego, czyli doskonalenie i trenowanie nie mogą być dalej nastawione na uczenie ruchu. Należy nauczać działań w rozwiązywaniu zadań indywidualnych i grupowych, a także włączać do treningu techniczno-taktycznego elementy kształtowania jakości gry.  

 

WAŻNE

 

Nawet perfekcyjna technika wyuczona w treningu statycznym traci swoją skuteczność kiedy zawodnik jest zmęczony a na wykonanie zadania ma ułamki sekundy.

 

Trening „czystej” techniki ma duże znaczenie w początkowej fazie nauczania oraz w przypadku korygowania błędów.

 

 Wykres 1. Proces treningowy Na proces treningowy składają się następujące czynniki (kolejność nie jest przypadkowa!):


 1. Odżywianie.
 2. Trening.
 3. Regeneracja (odnowa biologiczna i suplementacja).

Dla każdego zadania, które ma służyć do osiągnięcia celu podstawowe znaczenie ma przestrzeganie podstawowych zasad postępowania:

 

 • w sposób prawidłowy,
 • racjonalny,
 • nie za wolno,
 • ale i bez zbędnego pośpiechu,
 • bezpiecznie,
 • optymalnym kosztem.

 

Główne zadanie treningu sportowego to zwiększenie ilości czynnych w tym wysiłku białek, głownie enzymów, ponieważ reakcje zachodzące w ustroju (a jest ich kilka tysięcy) katalizowane są przez enzymy.

 

Enzymy to cząsteczki białek zbudowanych z połączonych ze sobą wielkiej liczby aminokwasów. Prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białek. W ciągu doby w ustroju człowieka rozpada się na aminokwasy aż 300 g białka! Jeżeli człowiek pozostaje w tzw. stanie równowagi azotowej to tyle samo białka musi się wytworzyć na nowo z aminokwasów w organizmie.  

 

Ciekawostka

 

300 g białka przeliczonego na mięśnie to 1,5 kg ich masy. Jeżeli spożycie białka jest za niskie, a w polskiej piłce zdarza się to dosyć często, wtedy zalecana jest suplementacja.  

 

Część drugą znajdziesz tutaj.