Dzięki współpracy Fundacji Sportu Pozytywnego z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w projekcie PYDOS (Preventing of Youth Drop-Out In Sport – Zapobiegając Wypadaniu Młodych Zawodników ze Sportu) w 2013 r. wykazano czynniki, które motywują dzieci i młodzież do uprawiania sportu oraz wzmacniają ich zaangażowanie.

 

 

W największym stopniu do czynników motywujących dzieci i młodzież do uprawiania sportu należą:

 

  • potrzeba osiągnięć – 30%,
  • emocje pozytywne i uczucia związane z uprawianiem aktywności fizycznej – 27,4%,
  • motywacja wewnętrzna – 20,2% (np. chęć stawiania się lepszym, poprawiania swoich umiejętności) oraz
  • aspekty i odczucia fizyczne (m.in. rozładowywanie emocji, adrenalina) – 8%.

 

Wykres 1. Czynniki motywujące dzieci i młodzież do uprawiania sportu

 

 

Natomiast do grupy czynników demotywujących i zmniejszających zaangażowanie należą najczęściej – czynniki mentalne, np.:

  • spadek motywacji, brak widocznego progresu, znudzenie – 28,22%,
  • wpływy otoczenia – 19,32% oraz
  • obciążenia fizyczne i mentalne – 14,52%.

 

Wykres 2. Czynniki demotywujące i zmniejszające zaangażowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu

 

 

Warto zauważyć, że często wymienianym czynnikiem mającym demotywujący wpływ na zaangażowanie dzieci i młodzieży w sport/aktywność fizyczną są aspekty związane z negatywnym wpływem trenera i koncentracją na wyniku. Te dane potwierdzają, jak istotną rolę w kształtowaniu człowieka w sporcie i w życiu mają oddziaływania trenera – jakość relacji z zawodnikiem i jego (trenera) definicja lub rozumienie sukcesu.

 

„często wymienianym czynnikiem mającym demotywujący wpływ na zaangażowanie dzieci i młodzieży w sport/aktywność fizyczną są aspekty związane z negatywnym wpływem trenera i koncentracją na wyniku”

 

Więcej informacji na temat wspierania swoich zawodników zawiera artykuł „Przez wsparcie do zwycięstwa. Model i7W w praktyce trenerskiej”, autorstwa Zespołu Fundacji Sportu Pozytywnego, opublikowany w wydaniu specjalnym „Asystent Trenera Dzieci 2”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”