Według badań – początkujący piłkarze poświęcają zwykle na obserwację piłki dużo więcej czasu niż zawodnicy bardziej zaawansowani. Natomiast piłkarze, których często określamy jako „lepiej czytających grę”, nierzadko uzyskują przewagę, ponieważ wiedzą „gdzie” i „kiedy” skierować swój wzrok.

 

Innymi słowy, „piłkarze lepiej czytający grę” mają wysoko rozwiniętą umiejętność szukania informacji w najbardziej urodzajnych miejscach, wyróżniają się też szybszym jej przetwarzaniem oraz lepszą zdolnością do interpretowania i wnioskowania na podstawie nowych danych. Bazując na zdobytej wiedzy, są w stanie szybciej znaleźć możliwe rozwiązania, a podejmując decyzję, biorą pod uwagę bardziej złożone informacje.

 

Jak zatem zachęcić zawodników do nauki zbierania informacji na boisku?

  • Warto uświadomić swoich zawodników, do czego jest im to potrzebne i w jaki sposób pomoże im osiągnąć wyższy poziom. Swoją opinię możemy poprzeć przykładami najlepszych piłkarzy – przywoływany wcześniej film z udziałem Franka Lamparda może stanowić inspirację i ciekawy punkt wyjścia.
  • Wartościowe może się okazać nagranie naszych zawodników podczas meczu i wspólna rozmowa o tym, w których momentach dokładniejsze zbieranie informacji mogłoby im pomóc w podjęciu lepszej decyzji, oraz wskazanie, w których obszarach boiska mogli tę informację zdobyć. Warto tu zwrócić uwagę na sposób przekazywania informacji – jeżeli zawodnik będzie czuł się krytykowany i oceniany, interwencja przyniesie niewiele korzyści. Powinniśmy więc zaprezentować także sytuacje, w których zawodnik zachował się dobrze i zwrócić mu uwagę na to, w jaki sposób pomogło mu to w kolejnej akcji.
  • Zachęcamy też do wkomponowania elementów wymagających dodatkowego przeszukiwania pola gry oraz podejmowania decyzji do ćwiczeń (co jest często ograniczone tylko i wyłącznie naszą kreatywnością).
  • Podczas zatrzymywania gry treningowej możemy poprosić zawodników o odpowiedź na pytania: „Dlaczego podjęli akurat taką decyzję?”, „Czy widzieli jedno lub drugie konkretne rozwiązanie?”, „Gdzie powinni starać się znaleźć najważniejsze informacje?”. Pozwólmy zawodnikom zastanowić się nad tymi pytaniami, wspólnie przedyskutujmy różne możliwości – będzie to z pewnością dużo bardziej rozwijające niż podawanie gotowych odpowiedzi.

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „W centrum uwagi. Część 1” opublikowanego w nr 6/2016 (19) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”