dr nauk wychowania fizycznego,

 

trener I klasy lekkiej atletyki,

 

absolwent AWF w Warszawie, długoletni pracownik Zakładu Fizjologii w Instytucie Nauk Biologicznych tej uczelni,

 

adiunkt na Wydziale Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego,

 

kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego,

 

autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE