Najkrócej rzecz ujmując, informacja zwrotna to reakcja jakiejś osoby (np. trenera) na postawę, zachowanie innej osoby (np. zawodnika), mające na celu w sposób świadomy i celowy ukierunkować proces uczenia się tego drugiego (zawodnika).

 

 

Aby informacja zwrotna była skuteczna, czyli była impulsem do rozwoju, musi zawierać 4 elementy:

 

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA USTNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

ZASADA

UZASADNIENIE

1. Nie oceniać, nie osądzać, a opisywać wrażenie.

W przeciwnym razie IZ będzie traktowana jako nieuzasadniona krytyka.

2. IZ powinna odnosić się do konkretnego zachowania czy działania.

Tylko wtedy odbiorca ma szansę zmiany, doskonalenia swojego działania.

3. IZ powinna być formułowana jasno
i precyzyjne – odwoływać się do celów i kryteriów sukcesu

Nieprecyzyjna IZ prowadzi do nieporozumień, utrudnia formułowanie wniosków.

4. IZ powinna być przekazywana możliwie bezpośrednio po sytuacji, zdarzeniu.

W innym przypadku zawodnik może mieć trudność z połączeniem faktów i nie zauważyć związku przyczynowo-skutkowego.

5. Komunikat zwrotny musi odwoływać się do zachowania, które można zmienić, na które zawodnik ma wpływ.

Na nic zda się zwracanie uwagi na niedociągnięcia, na których zmianę nie mamy wpływu.

6. Przekazując IZ, musimy brać pod uwagę aktualną kondycję psychiczną własną i odbiorcy.

Przy silnym obciążeniu psychicznym (np. stres, lęk) człowiek nie jest w stanie przekazywać ani odbierać IZ zgodnie z zasadami.

7. Należy przekazywać również pozytywną IZ.

Pozytywna IZ, zwłaszcza na początku rozmowy poprawia jej atmosferę, co sprawia, że łatwiej jest odbiorcy przyjąć później informacje trudniejsze, krytyczne. Jeśli trudno znaleźć pozytywną informację, warto jest choćby zauważyć i docenić wysiłek.

8. Warto zadbać o właściwą atmosferę.

Wytworzenie atmosfery zaufania, zapewnienie komfortu czasowego, odpowiedniego miejsca oraz okazanie empatii, szacunku i otwartości jest warunkiem koniecznym podczas przekazywania IZ.

9. Należy pamiętać o zasadach skutecznego komunikowania się.

Aby komunikat został w pełni przyjęty, ważna jest nie tylko jego treść, ale także właściwy ton, tempo przekazu, mowa ciała, aktywne słuchanie, obserwowanie odbiorcy oraz zadawanie pytań.

 

Tabela przygotowana na podstawie: Autoewaluacja w szkole, red. E. Tołwińska-Królikowska, Warszawa, 2002

 

Powyższe zasady pomogą nam – trenerom udzielać informacji zwrotnych skutecznie, a skuteczne udzielanie informacji zwrotnych, połączone z zagadnieniami poruszanymi przez nas w poprzednich artykułach, tj. z pracą w oparciu o cele, kryteria i wyznaczniki sukcesu, przybliża nas do stawania się Trenerem Kompletnym!

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Prowadząc Piłkarza – prowadząc Dziecko, czyli słów kilka o udzielaniu informacji zwrotnej oraz o ocenie koleżeńskiej i samoocenie” opublikowanego w nr 6/2016 (19) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”