Jednym 5 najważniejszych aspektów motorycznych jest koordynacja. Jest to pojęcie bardzo ogólne i obejmuje wiele aspektów funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Móżdżek zawiaduje koordynacją i reakcjami odruchowymi naszego ciała.

W procesie szkolenia w nauczaniu intelektualizującym proponuje się ćwiczenia, które w sposób znaczący kształtują kreatywność zawodnika (świadome działanie gwarantuje realizację celu) – przykład takiego ćwiczenia został zaprezentowany poniżej.

Kosta Runjaic: stale powtarzamy ćwiczenia zwłaszcza dotyczące podań. Mamy kilka wariantów, a także „archiwum”. Każde ćwiczenie ma swoją nazwę. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na objaśnianie – gry zawodnicy słyszą nazwę, wiedzą, jaka jest wymagana kolejność podań w danym momencie.

Zaprezentowane poniżej przykładowe ćwiczenie pochodzi z konspektu mającego na celu kształtowanie wytrzymałości specjalnej w ćwiczeniach techniczno-taktycznych. Dobór takich ćwiczeń jest trudny, ciężko znaleźć odpowiednie środki treningowe, ponieważ trenerzy są raczej przyzwyczajeni do kształtowania tej zdolności poprzez gry. Celem treningu było również dobranie środków treningowych, tak aby nie występował w nich aktywny przeciwnik.

Zaprezentowana poniżej gra jest jednym ze środków treningowych części głównej konspektu o temacie: atak szybki bocznymi sektorami boiska. Konspekt śmiało można wykorzystać w: seniorach, juniorach starszych, juniorach młodszych, a nawet i w trampkarzach.

Poniższa gra pomocnicza jest jednym ze środków treningowych zaprezentowanych przez trenera Waldemara Fornalika i jego sztab szkoleniowy w nr 3/2018 (28) czasopisma „Asystent Trenera”.

Przedstawiona gra jest przykładowym środkiem treningowym doskonalącym grę ofensywną i pochodzi z artykułu „Praca opiera się na zaufaniu”. W artykule tym swoją wiedzą dzieli się sztab szkoleniowy Miedzi Legnica z Dominikiem Nowakiem na czele.

Metoda kompleksowa jest wypadkową metody analitycznej i syntetycznej, stanowi bowiem formalne połączenie tych metod z zaakcentowaniem jednej z nich. Wydaje się, że takie nauczanie ze względu na dużą aktywność zawodników może być z dużym powodzeniem wykorzystywane właśnie w efektywnym szkoleniu.

Zaprezentowane poniżej ćwiczenie ma wyłącznie charakter przykładowy. Ma reprezentować konkretne grupy środków. Wskazuje tylko pewne podejście do organizowania środków w treningu – powinno być wplatane do zajęć jako bodziec dodatkowy, uzupełniający główny temat zajęć.

Temat przygotowania motorycznego w piłce nożnej jest bardzo obszerny i tak naprawdę trudno o aksjomaty rządzące tym obszarem. Celem oczywiście jest optymalne przygotowanie zawodnika do zawodowego uprawiania sportu, jednak dróg wiodących do tego jest bardzo wiele. Jednym z wyzwań, które bezpośrednio dotyka trenerów prowadzących zespoły, jest integracja środków techniczno-taktycznych wraz z treściami motorycznymi.

Newsletter